maart 15, 2019

Onderwijs

Docenten en leerkrachtentraining
Docenten hebben een enorme invloed op de kinderen, in wat ze doen, wie ze zijn en wat ze laten zien. VIP kan docenten helpen hun regierol te nemen en hun didactische, maatschappelijke en pedagogische taak te vervullen. Een docententraining biedt vakoverstijgende handvatten om het proces dat met de VIP-gastlessen wordt ingezet, te faciliteren. Docenten leren in deze trainingen een veilige omgeving te creƫren, aan te sluiten bij de belevingswereld van hun leerlingen, gesprekken te begeleiden, spanningen te verminderen, leerlingen dichter bij elkaar te brengen, te motiveren, te confronteren, te coachen en te raken.

Gastlessen
De gastlessen zetten aan tot kritisch nadenken, inleven in elkaar, zelfreflectie, relativeren en leren van elkaar. Kinderen, leerlingen en studenten leren hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen. Zij leren feiten van meningen te onderscheiden, hun mening te beargumenteren, open te staan voor de mening van een ander, elkaar te corrigeren en zelf te incasseren. Zo werken ze aan hun identiteitsvorming, burgerschapsvaardigheden en sociale en maatschappelijke weerbaarheid. De spanningen in de klas verminderen en de onderlinge relaties verbeteren.

De doelstellingen van de VIP gastlessen aan kinderen, leerlingen en studenten zijn:

 • Leerlingen ervaren dat samen praten over gevoelige onderwerpen aanzet tot kritisch nadenken, respect voor elkaar, inlevingsvermogen, zelfreflectie en relativeringsvermogen.
 • Inzicht in de hoofden en harten van leerlingen. Waar lopen ze tegenaan? Hoe gaan ze om met tegenslagen?
 • Leerlingen verbreden hun horizon en leren hun gevoelens en gedachten onder woorden te brengen.
 • Leerlingen leren onderscheid te maken tussen feiten, fictie, meningen en propaganda.
 • Leerlingen leren verschillende waarden en normen te bespreken, te bediscussiĆ«ren en te respecteren.
 • Spanningen in de klas verminderen.
 • Toename van begrip tussen leerlingen onderling en tussen leerlingen en docenten.
 • Leerlingen ontwikkelen hun burgerschapsvaardigheden.
 • Leerlingen ontdekken hun stem ontdekken en de manier waarop ze die kunnen laten gelden.
 • Leerlingen leren corrigeren en incasseren.
 • Leerlingen leren de middelen om zelf in dialoog te gaan met hun omgeving inzetten. Dit draagt bij aan hun sociale en maatschappelijke weerbaarheid.